SOBIS

Informaţii despre proiectul „Muster” – „Multi level governance for an Integrated, Sustainable, Regional development” („Administrarea pe mai multe nivele în vederea unei dezvoltări regionale integrate şi viabile”) din cadrul Programului de Finanţare  „Europa pentru Cetăţeni 2014-2020”