Rezultatele sesiunii de selecție și evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
  
În perioada 16-22 mai 2017 a avut loc sesiunea de selecție și evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat finanțare nerambursabilă
de la bugetul local al Municipiului Sighișoara în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local, prezentăm rezultatele sesiunii de selecție și evaluare a proiectelor.
 

Nr.
Crt
 
Solicitant
Proiect
Domeniu
Punctaj
Suma aprobată potrivit punctajului(lei)
1.       
Asociația Culturală Kikerics
Activitățile de toamnă ale Asociației Culturale Kikerics
Tineret
91.2
15.440
2.       
Fundația Cultural Științifică Gaudeamus Sighișoara
Funcționarea internatului Gaudeamus
Învățământ
86
59.400
3.       
Parohia Reformată Sighișoara
500 de ani de la Reformă
Culte
96.8
34.000
4.       
Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara
ProEtnica 2017 – Festival Intercultural Sighișoara
Cultură
98.4
75.400
5.       
Fundația Cultural Științifică Gaudeamus Sighișoara
 
Organizarea activităților culturale – o necesitate vitală în educația tinerilor și adulților
Cultură
 
98
23.110
6.       
Fundația Veritas Sighișoara
Târgul Meșteșugarilor ediția a – XIII - a
Cultură
96.4
8.407
7.       
Fundația ELAN București
Festivalul de muzică ușoară ”Vocea Cetății Sighișoara” Ediția a IV –a
Cultură
93
15.000
8.       
Asociația Corală VOX ANIMI
Participare la Adriatic Dance and Festival în Croația
Cultură
89.6
27.000
9.       
Asociația Cultura Viva Sighișoara
Academia Sighișoara, ediția 24
Cultură
87.8
135.929
10. 
Balu Oana Maria
Acasă, de armindeni
Cultură
86.8
6.403
11. 
Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES
Turismul sighișorean: identitate locală, branding și comunicare
Cultură
84.2
52.002
12. 
Asociația Centrul Creștin Social de Noapte Sighișoara
O șansă pentru nevoiașii fără adăpost
Social
97.4
120.000
13. 
Asociația Îngrijire Acasă
Din inimă și respect pentru seniori
Social
80,4
52.756,80
14. 
Societatea Cultural Artistică
de Tineret CONCRET
În week-end
vara la Sighișoara
Cultură
Respins
0
15. 
Asociația Literară ”Creneluri Sighișorene”
Editare și tipărire revista ”Creneluri Sighișorene”
Cultură
Respins
0
16. 
Radu Bellu Gheorghe
Stația C.F.R. Sighișoara – Lucrare istorică - tehnică
Cultură
Respins
0
17. 
Parohia Ortodoxă Sighișoara VII
Realizarea unui grup social la demisolul locașului în biserica parohială
Culte
Respins
0
18. 
Parohia Romano – Catolică Sighișoara
Reabilitare fațadă Parohie
Culte
Respins
0
19. 
Parohia Unitariană Sighișoara
Reabilitarea Bisericii Unitariene Sighișoara
Culte
Respins
0
20. 
Parohia Ortodoxă Română Hetiur
Construire capelă mortuară interconfesională
Culte
Respins
0
21. 
Hetrea Gabriela Elena
Mască pentru ten uscat care regenerează ridurile
Social
Respins
0

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Actualizat in - 05/23/2017, la ora 02:55