Anunț privind persoanele care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in trimestul II 2020, respectiv părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani in trimestul II 2020 şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti)

ANUNŢ-EVIDENTA PERSOANELOR                

            1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in trimestul II 2020 ,  că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:

           1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;

2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect divorţ / certificatul de deces al soţului, original şi copie;

4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:

                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 30 de zile), adeverință din registrul agricol etc. ;

                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;

            5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;

            6. Taxa in cuantum de 7,00 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;

            2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140 anunţă părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani in trimestul II 2020 şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) următoarele:

            În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul insoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite eliberarea primei cărţi de identitate, prezentând la ghişeul serviciului nostru următoarele documente:

1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate-se obţine de la ghişeu;

2.Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentant legal;

4.Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătoreasca definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţati, original şi copie;

5.Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, in original şi copie:

                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;

                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;

            6. În situaţia în care minorul se află în plasament, este necesar actul administrativ prin care s-a incuviinţat plasamentul, original şi copie;

            7.Taxa in cuantum de 7,00 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;

            Tot pe această cale, vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, nerespectarea obligaţiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al cărui termen de valabilitate a expirat sau la împlinirea vârstei de 14 ani, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

 

 

           

                                                                           Șef serviciu,

                                                      Bîrsan Cristina-Maria

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud