ANUNŢ- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara

       ANUNŢ- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara

 

            Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi în Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in anul 2019 și în perioadele anterioare, că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;

2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotarârea judecătorească, definitivă/certificat de divorț, având ca obiect divorţ/certificatul de deces al soţului, original şi copie;

4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:

                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat (extrasul CF este valabil 30 de zile de la data eliberării), adeverință din Registrul agricol, etc. ;

                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;

            5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;

            6. Taxa în cuantum de 7 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;

 

 

 

 

                                                                                                                 Șef serviciu,

                                                                                                           Bîrsan Cristina-Maria

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud