ANUNȚ concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara, cu sediul în localitatea Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, șef birou - Biroul  Achiziţii, Accesare Fonduri Europene şi Management Proiecte.

Condiții specifice:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă: științe inginerești sau științe economice sau științe juridice sau ramura de știință științe administrative  specializarea administrație publică;

 2. Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, astfel:

  -  proba scrisă: 06.02.2020, ora 11,00;

  -  interviul: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

   

              Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 06.01.2020 – 27.01.2020.

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

               

  Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina-Daniela – inspector superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud