Anunț privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii Cabinetului medical nr. 1, situat în mun. Sighișoara, str. Z. Boiu, nr. 29

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

                                                                                                                   ANUNŢĂ

 

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii Cabinetului medical nr. 1, situat în mun. Sighișoara, str. Z. Boiu, nr. 29, înscris în C.F. nr. 11567/I, sub nr. top. 2205/1/1/I, format din: încăpere cabinet medical cu suprafața utilă = 13,23 mp și cotă parte/cabimet medical din părțile comune = 19,538/242,78 părți, supraf. totală = 32,768 mp, împreună cu terenul aferent acestuia în cotă de 90,737/1.812 părți. Destinația bunului închiriat: desfășurarea de activități medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical și aparține domeniului privat al Municipiului Sighișoara. Închirierea se face conform prevederilor H.C.L. 118/25.06.2020 și O.U.G. 57/2019.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Domeniul Public din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 15.07.2020 - 10.08.2020, zilnic între orele 08:00-14:00.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 32, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020 ora 15:00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 10.08.2020, ora 12:00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

            Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 12.08.2020 ora 10:00 în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud