A N U N Ţ - procedura de atribuire/licitaţie pentru locurile de parcare de reşedinţă aferente blocurilor situate în strada Andrei Şaguna şi strada Gării

A N U N Ţ
În data de 23 mai 2011 ora 10:00, în sala mică de şedinţe a Primăriei Sighişoara se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie pentru locurile de parcare de reşedinţă aferente blocurilor situate în strada Andrei Şaguna şi strada Gării.

TARIFUL DE BAZĂ ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ aprobat prin  HCL 117/24 iunie 2010 ESTE DE :  100 lei/an/loc
DOCUMENTAŢIA SE VA DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI PÂNA ÎN 16 MAI 2011
EXTRAS DIN: REGULAMENTUL PENTRU FUNCŢIONAREA PARCĂRILOR DE REŞEDINŢĂ aprobat prin  HCL 117/24 iunie 2010
Cap. II  Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă
Art.7. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 t.
Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă reprezintă o condiţie obligatorie pentru a putea participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.
Art.8. Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant care face dovada domiciliului/proprietăţii unei locuinţe/sediu în imobilul la care este arondată parcarea şi a deţinerii sau folosinţei unui autovehicul.
Art.10. La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighişoara, care deţin curţi sau au alte posibilităţi de parcare.
În cazul în care proprietarul unui garaj deţine 2 sau mai multe autovehicule, acesta poate participa la procedura de închiriere a locului de parcare pentru numărul suplimentar de autovehicule deţinute, în limita locurilor disponibile.
Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale se va rezerva un loc în vederea asigurării aprovizionării.
Art. 11.  Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în următoarea ordine de prioritate:
a) persoane cu handicap;
b) persoane care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu condiţia să îndeplinească cerinţele stabilite pentru atribuire;
c) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;
d) persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la altă adresă;
e) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, având în proprietate al doilea autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;
f) persoane fizice domiciliate/rezidente sau personae juridice proprietare ale unui apartament în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat pe societăţi comerciale.
Art.12. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.
Art.13. Preţul de pornire a licitaţiei este tariful de bază aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.
Abonamentele tip reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/zi. Abonamentele se vor elibera de către Municipiul Sighişoara, pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual de bază aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat, după caz.
Art.15. În situaţiile în care numărul solicitanţilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă, sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare, preţul de pornire fiind tariful de bază, iar pasul de licitare 5 lei.
Garanţia de participare la licitaţie va fi de 30 lei/loc, taxa de participare va fi de 10 lei/loc şi documentaţia va fi de 5 lei/loc. În cazul adjudecării unui loc de parcare, garanţia va fi trecută în contul abonamentului. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată, la cererea plătitorului.
Art.16. În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav, dacă solicită şi dovedesc handicapul.
Cap. III Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare
Art.18. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la registratura Municipiului Sighişoara următoarele documente:
- dosar cu şină;
- cerere tip; (se poate procura de la preşedintele asociaţiei de proprietari)
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz;
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
- documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
- certificate de handicap, dacă este cazul;
- declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighişoara, curte sau alte posibilităţi de parcare.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud