Proiecte in curs de implementare

Compartimentul Administrarea Fondurilor Europene a gestionat în decursul anului 2009 următoarele proiecte vizând dezvoltarea municipiului Sighişoara.
Proiecte în curs de implementare:
1. “Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni”
Proiectul “Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni” este finanţat în cadrul Programului Phare 2006 de coeziune economică şi socială - „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. Valoarea totală a proiectului este de 1.712.742 Euro, din care valoarea grantului aprobat este de 1.000.000 Euro.
Obiectivul general este reducerea volumului deşeurilor depozitate final la depozitul din Sighişoara, iar obiectivele specifice: reciclarea unei cantităţi de 30% din deşeurile aduse la depozitul conform al municipiului în perioada 2010-2017 şi creşterea cu cel puţin 20% a gradului de implicare şi participare a populaţiei din Sighişoara şi localităţile partenere la proiect în menţinerea curată a mediului înconjurător în decurs de 12 luni.
Beneficiarii finali ai proiectului au fost identificaţi ca fiind cei peste 36.000 de locuitori ai Sighişoarei, cei peste 11.000 locuitori ai localităţilor rurale învecinate, instituţii publice, agenţii economici, în cea mai mare parte comercianţi şi agenţii economici reciclatori care vor prelua deşeurile sortate pentru a le recicla.
Până în prezent, pentru implementarea proiectului s-a semnat Protocolul de parteneriat cu Comunele Albeşti şi Vînători, au fost derulate procedurile de achiziţie de servicii de publicitate şi promovare a proiectului, serviciide proiectare şi execuţie de lucrări pentru realizarea staţiei de sortare a deşeurilor, servicii de supervizare a lucrărilor şi verificare a cheltuielilor.
Pentru promovarea şi publicitatea proiectului s-au creat şi tipărit fluturaşi şi pliante informative, s-au făcut anunţuri în presă şi la un post de radio local, iar la locul de construcţie a halei s-a amplasat un panou cu date referitoare la investiţie.
Lucrările de execuţie a staţiei au fost demarate doar la începutul lunii septembrie, fapt ce a determinat şi o solicitare de prelungire a proiectului până în august 2010. Până în prezent s-au finalizat suprastructura metalică de rezistenţă, betonarea pardoselei şi racordarea la reţeaua de canalizare. De asemenea au fost achiziţionate utilajele care compun instalaţia de sortare.
Activităţile proiectului, până la finalizare sunt: montajul şi punerea în funcţiune a staţiei de sortare a deşeurilor menajere, instruirea personalului tehnic de exploatare a instalaţiilor, realizarea unei reţele pentru valorificarea deşeurilor reciclabile, evaluarea proiectului, organizarea unei campanii de informare a cetăţenilor cu privire la rolul şi importanţa fiecăruia în menţinerea unui oraş curat, atât pentru noi, cât şi pentru cei care vor veni, şi obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a staţiei.

vwAllChildrenMenuAsc
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud