Program de formare pentru funcţionari publici

“Program de formare pentru funcţionari publici”

Centrul de Politici Publice din Cluj Napoca a depus o aplicaţie comună cu autorităţile publice locale în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.
Obiectivele proiectului sunt: creşterea competenţelor funcţionarilor publici din autorităţile publice locale ale comunităţilor vizate, cu accent pe creşterea nivelului de cunoştinţe tehnice în domeniul dezvoltării locale, elaborării politicilor publice şi funcţionării administraţiei publice locale din România, îmbunătăţirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice locale în comunităţile vizate şi promovarea activă a dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse la nivelul autorităţilor publice locale din comunităţile vizate.
Municipiul Sighişoara a acceptat propunerea de partneriat în acest proiect. Programul de formare a funcţionarilor publici conţine 4 module, fiecare dintre acestea fiind axat pe un aspect cheie al guvernării locale, de la principii generale ale formulării politicilor publice până la aspecte legate de construirea bugetelor locale. Instruirea va viza domeniile: Managementul ciclului de politici publice – aspecte generale; Elaborare participativă a politicilor publice locale; Politici publice locale şi bugete locale; Dezvoltarea şi implementarea de proiecte pentru dezvoltare locală; Dezvoltare durabilă şi egalitatea de şanse.
Durata proiectului este de 24 de luni, iar bugetul este de 450.000 lei din care finanţarea acordată prin program este de maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile. Municipiul Sighişoara nu a contribuit financiar la derularea acestui proiect pilot.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud