ANUNȚ privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local

ANUNȚ privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local

al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018

 

Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial - asociațiile și fundațiile constituite conform legii – sau cultele religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerea de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: Învățământ; Cultură, Recreere și Religie: Culte religioase, Evenimente culturale, Tineret, Sport; Asistență Socială; Protecția Mediului.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 27 aprilie 2018 (ora 13.00).

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Registratura Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, jud. Mureș.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face în perioada 28 aprilie – 8 mai 2018.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 66/11.04.2018.

Documentața de referință se poate consulta pe site-ul instituției, www.sighisoara.org.ro, secțiunea Finanțări Nerambursabile.