Anunt mediu depozit deșeuri

       MUNICIPIUL SIGHIȘOARA , aduce la cunoștința publicului interesat, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu, pentru „ Depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara” în zona Între Huli, mun. Sighișoara, jud. Mureș. Activitatea se încadrează în anexa nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4. „ Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa 1 la H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte ”.