ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al   Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020

 

Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, cod fiscal 5669309, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771278, e-mail: primaria@sighisoara.org.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii - sau cultele religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerea de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: Învățământ și Cultură, Recreere și Religie - servicii religioase/culte.

 

1.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: Învățământ și Cultură, Recreere și Religie - servicii religioase/culte, pe anul 2020, este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

2. Sursa de finanțare și valoarea totală aprobată: bugetul local al Municipiului Sighișoara – 200.000 lei (Învățământ – 130.000 lei; Cultură, Recreere și Religie - servicii religioase/culte - 70.000 lei).

3. Durata proiectelor: de la atribuirea contractelor până la data de 15 decembrie 2020.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 14 aprilie 2020, ora 15:30.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Registratura Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, jud. Mureș. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune într-un exemplar original, îndosariat, cu numerotarea fiecărei pagini, pe care se va specifica numele aplicantului și numărul de file conținut, potrivit normelor din ghidul solicitantului care pot fi consultate și pe site-ul Municipiului Sighișoara la adresa www.sighisoara.org.ro, secțiunea FINANȚĂRI NERAMBURSABILE.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 15 aprilie – 23 aprilie 2020.

7. Solicitanții au dreptul de a formula contestații și de a le depune la sediul autorității finanțatoare în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință/afișarea proiectelor câștigătoare.

8. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 46/11.03.2020.

 

 

Comisia de evaluare şi de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Sighişoara pentru activităţi nonprofit de interes local

 

 

 

               Secretar Comisie,                                                                            

               Guțu - Furnică Alexandra

 

                                                                Municipiul Sighișoara,

                                                    Primar, Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud