Planul de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018

Planul de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018

 

Municipiul Sighișoara informează că, în ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara, din luna ianuarie 2018, prin Hotărârea nr. 1/25.01.2018 a fost aprobat Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018.

Acțiunile sau lucrările de interes local prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018, vor fi prezentate, periodic, Consilului Local Sighișoara, prin rapoarte și informări, ce vor cuprinde numărul persoanelor care prestează acțiunile sau lucrările de interes local, precum și denumirea acțiunilor și lucrărilor prestate sau executate de către beneficiarii de ajutor social, rapoarte și informări care vor fi aduse și la cunoștință publică, prin publicare pe site-ul Municipiului Sighișoara.

Acțiunile sau lucrările de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, în anul 2018 sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Perioada/luna

Acțiuni/Lucrări

1

Ianuarie-Martie

Noiembrie - Decembrie

Curățarea, măturarea de zăpadă a căilor de acces, trotuare și a aleilor aparținând domeniului public (locuri de joacă și parcuri).

2

Permanent

Curățarea manuală a rigolelor, șanțurilor în municipiul Sighișoara, cartier A. Vlaicu, Rora, Venchi. Încărcarea manuală a materialului rezultat.

3

Permanent

Salubrizarea și adunarea de resturi materiale din parcuri, locuri de joacă pentru copii, versanții Cetății, malul râului Târnava Mare, pârâul Herțeș, Valea Șaeșului.

4

Martie-Noiembrie

Săpat rebate flori, văruit arbori ornamentali, încărcat resturi vegetale, adunat crengi pe raza municipiului Sighișoara și cartiere.