ANUNȚ concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

ANUNȚ concurs de recrutare

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

 

Municipiul Sighișoara cu sediul în Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza Legii nr. 188/1999, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 

1. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții-Urmărire Contracte – Serviciul Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă sau în specializarea inginerie economică în construcții;

              -   vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții-Urmărire Contracte – Serviciul Tehnic, Investiții-Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de științe economice, științe administrative, științe juridice;

              -    vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  3. Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Serviciul Tehnic, Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie geologică, inginerie mecanică, inginerie și management;

              -    vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  4. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Executare Creanțe – Direcția Economică – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe economice, științe administrative, științe juridice;

              -    vechime: 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  5. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Administrare Sistem Informatic – Serviciul Resurse umane și Administrare Sistem Informatic – 1 post ;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: informatică sau calculatoare și tehnologia informației;

 • vechime: 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, Sighișoara, județul Mureș, în data de 14.05.2018, ora 10,00 – proba scrisă și interviul se va susține cu respectarea prevederilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

  Perioada de depunere a dosarelor: 12.04.2018 – 02.05.2018.

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008.

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

   

  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Municipiului Sighișoara, loc. Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, județul Mureș, telefon 0265-771280 interior 144, fax: 0265 771278, e-mail: resurseumane@sighisoara.org.ro, persoană de contact: Răduț Anca-Maria – șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic.”

   

   

   

   

                                                                           Primar,

         Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean