ANUNȚ privind măsurile pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale

Măsuri pentru evitarea producerii situațiilor de urgență

generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale

          Conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor

generale de apărare împotriva incendiilor, reamintim cetățenilor câteva prevederi legale specifice ce trebuie respectate:

- la arderea miriștilor:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei;

- la arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât să poată fi controlată;

c)executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/constuc-

ții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului inainte de părăsirea locului arderii;

i)  se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.                                                                                                                                        

          Arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

         Se exeptează de la prevederea de mai sus executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.