ANUNȚ - “Reabilitare strada Dumbravei – Tronson 1”

ANUNȚ

            Municipiul Sighișoara, titular al proiectului “Reabilitare strada Dumbravei – Tronson 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, în cadrul procedurilor de evaluare a proiectului “Reabilitare strada Dumbravei – Tronson 1”.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, localitatea Tîrgu-Mureș, strada Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00 – 15:00 și marți – vineri între orele 9:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.