Anunț - licitație publică deschisă pentru concesionare terenuri

Anunț - licitație publică deschisă pentru concesionare terenuri

 

Municipiul Sighișoara anunță scoaterea la licitație publică deschisă pentru concesionarea terenurilor în suprafață totală de 6.875 mp. înscrise în C.F. nr. 58338 sub nr. cadastral 58338 – 4.300 mp. și în C.F. nr. 58341 sub nr. cadastral 58341 – 2.575 mp., în vederea amenajării unei baze sportive.

Prin concesionare, Municipiul Sighișoara urmărește următoarele:

              • întreținerea, amenajarea și utilizarea optimă a terenurilor;

              • amenajarea și întreținerea unei baze sportive;

              • racordarea la reţelele edilitare de utilităţi;

• asigurarea condițiilor optime pentru practicarea de activități sportive;

              • înființarea unei baze adecvate pentru organizarea de competiții și turnee sportive;

              • impulsionarea dezvoltării economice a municipiului Sighișoara;

              • elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrate.

 

Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de 03.07.2019.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 31.07.2019, ora 15.30, la registratura Municipiului Sighișoara.

 

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electonică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documetației și taxa de participare nu se restituie.

 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 01.08.2019, ora 10.00.

Comunicarea rezultatului licitaţiei se va face până la data de 05.08.2019.

  

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud