Majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile neîngijite situate în Municipiul Sighișoara

Majorarea cu 500% a  impozitului pentru clădirile neîngijite situate în Municipiul Sighișoara

În ședința ordinară  a Consiliului Local din data de 29 martie 2018 au fost supuse spre aprobarea Consiliului Local mai multe proiecte de hotărâre privind majorarea cu 500% a  impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, a clădirilor neîngrijite - aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, cu fațada nereparată/necurățată/netencuită/nezugrăvită, cu geamuri sparte, ș.a.

Astfel, dacă proprietarii clădirilor nu vor lua măsuri necesare pentru efectuarea de reparații, începând cu anul 2019, pentru un număr de 11 clădiri, situate în diferite zone ale municipiului, impozitul pe clădire va fi majorat cu 500%.