În atenția comercianților

 

În atenția comercianților

Municipiul Sighișoara informează comercianții care doresc să desfășoare activitate comercială pe perioada manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă că, până la data de 21.12.2018, ora 12.00, pot depune o solicitare la sediul Municipiului, str. Muzeului nr. 7 pentru închirierea unei suprafețe de teren și obținerea autorizației de funcționare, însoțită de următoarele documente:

  • Certificat de înmatriculare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

  • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

  • După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

Plata se poate face la încheierea contractului, la casieriile Municipiului Sighișoara.

Taxele pentru închirierea/folosirea terenului necesar desfășurării activităților comerciale sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 201/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 – Anexa nr. 8, după cum urmează:

       a. alimentație publică cu băuturi alcoolice       40 lei/mp./zi;

       b. alimentație publică fără băuturi alcoolice    25 lei/mp./zi;

       c. produse de artizanat, artă                            20 lei/mp./zi;

       d. produse industriale                                      30 lei/mp./zi;

       e. terase                                                             5 lei/mp./zi.

Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, de către personalul specializat și anume desemnat din cadrul Municipiului Sighișoara.

       La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

       a. taxă de salubritate, în valoare de 6 lei/zi, reprezentând închiriere recipient gunoi și colectare;

       b. taxă de energie electrică (montare dispozitiv și consum diferențiat în funcție de nr. de prize), în cuantum de 16 lei/zi pentru o priză.

       Pentru desfășurarea activităților comerciale pe perioada Manifestărilor specifice Sărbătorilor de iarnă se vor emite autorizații de funcționare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara.

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp. inclusiv;

4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp. – 600 mp., inclusiv;

4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp. – 800 mp., inclusiv;

5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp. – 1000 mp., inclusiv;

5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110,00 lei/autorizație.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).

Autorizaţia de funcţionare pe perioada Manifestărilor specifice Sărbătorilor de iarnă se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren, anexă la prezentul.

Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, pentru activitatea menționată în cuprinsul acestuia și pentru perioada pentru care a fost eliberată și ținând cont de condiţiile stabilite la încheierea contractului.

În perioada 21-31 decembrie 2018, în perimetrul de desfășurare a evenimentului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00, cu excepția zilei de 31.12.2018 când activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 02.00.

Acte necesare în vederea autorizării:

Certificat de înmatriculare  eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

Statut/act constitutiv;

Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

Toţi comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea contractului, conform prezentului regulament şi care vor figura pe lista de produse anexă la autorizație.

Autorizaţia de funcţionare pe perioada evenimentului este valabilă doar pe lotul atribuit de Municipiul Sighișoara şi va fi în mod obligatoriu afişată, împreună cu lista de produse permise spre comercializare, la loc vizibil pe fiecare tarabă ori la locul de vânzare.

Echipele de pază și ordine vor ridica tarabele tuturor celor care nu dețin autorizație de funcționare sau nu respectă condițiile prevăzute în prezentul Regulament și vor sancționa persoanele în cauză, conform prevederilor legale în vigoare.