Programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sighișoara în anul 2018, a fost aprobat

Programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sighișoara în anul 2018, a fost aprobat

 

În ședința ordinară  a Consiliului Local din data de 29 martie 2018 a fost aprobat Programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sighișoara în anul 2018, pentru activități nonprofit de interes local.

Pentru finanțarea activităților nonprofit de interes public, din bugetul local al Municipiului Sighișoara  pe anul 2018, a fost alocată suma de 650.000 lei, după cum urmează:

  • Învățământ – 100.000 lei

  • Culte religioase – 40.000 lei

  • Evenimente culturale – 250.000 lei

  • Tineret – 10.000 lei

  • Sport – 80.000 lei

  • Asistență Socială – 160.000 lei

  • Protecția Mediului – 10.000 lei.