Anunt Dezbatere Publica PH Regulament comert stradal in municipiul Sighisoara

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 10.04.2018, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ ce va fi supus spre aprobarea Consiliului Local Sighișoara în ședința ordinară din data de 31.05.2018 ” Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal în Municipiul Sighișoara”.

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 25.04.2018, ora 16.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din Piața Muzeului, nr. 7.

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

 • Deschiderea dezbaterii publice;
 • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, strada Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

 • Raport de specialitate;
 • Referat de aprobare;
 • Proiect de hotărâre, Regulament privind desfășurarea comerțului stradal în municipiul Sighișoara;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/Transparență decizională/Legea nr. 52/2003;

 • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 17, Sighișoara.

  Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile scrise, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 23.04.2018 ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro , prin poștă, la adresa Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din str. Muzeului, nr. 7.

              Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal în Municipiul Sighișoara ”.

              Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, str. Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

   

                                                                            Primar,

                                                Ovidiu – Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

   

   

                                            Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                               Nyaradi Isabella Maria