În atenția comercianților

În atenția comercianților

 

Municipiul Sighișoara informează comercianții care doresc să desfășoare activitate comercială pe perioada Festivalului Sighișoara Medievală 2018 că, începând cu data de 26.07.2018, ora 12.00, se pot prezenta la sediul Municipiului, str. Muzeului nr. 7, la camera 15, pentru încheirea contractelor de închiriere a unei suprafețe de teren și obținerea autorizației de funcționare, cu următoarele documente:

 • Certificat de înmatriculareeliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

 • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

 • După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

  Plata se poate face la încheierea contractului, la casieriile Municipiului Sighișoara care vor avea următorul program de lucru cu publicul:

  Joi, 26 iulie 2018: 12.00-20.00

  Vineri, 27 iulie 2018: 09.00 – 20.00

  Sâmbătă, 28 iulie 2018: 09.00 – 15.00.

   

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv;

4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp – 600 mp, inclusiv;

4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp – 800 mp, inclusiv;

5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp – 1000 mp, inclusiv;

5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

       Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110,00 lei/contract.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).

Autorizaţia de funcţionare pe perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2018 se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren și este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.

Montarea și/sau amenajarea standurilor se va face începând cu data de 26.07.2018, ora 12.00 și doar după achitarea taxei de închiriere a terenului.

Demontarea standurilor/eliberarea suprafeței de teren închiriată se va face doar după închiderea oficială a festivalului.

În perioada 27-28 iulie 2018, în perimetrul de desfășurare a festivalului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00, iar în data de 29 iulie 2018, între orele 10.00 și 23.00.

Pentru desfășurarea activităților comerciale în perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2018 taxe pentru închirierea terenului în vederea comerțului ambulant sunt următoarele:

În Cetatea Medievală:

 • Produse alimentare: 120 lei/mp/zi;

 • Înghețată: 80 lei/mp/zi;

 • Băuturi răcoritoare - 90 lei/mp/zi;

 • Produse de artizanat, artă - 80 lei/mp/zi;

 • Face-painting, portrete, caricaturi: 60 lei/mp/zi.

  În Orașul de Jos:

 • Alimentație publică cu băuturi alcoolice (max. 2 dozatoare) - 150 lei/mp/zi;

 • Taxă dozator, începând cu al treilea aparat – 130 lei/dozator/zi

 • Alimentație publică fără băuturi alcoolice - 130 lei/mp/zi;

 • Produse alimentare:

  • kurtos kalacs, gogoși, langoși, clătite, turtă dulce - 75 lei/mp/zi;

  • înghețată, fulgi de gheață - 60 lei/mp/zi;

  • vată de zahăr, popcorn, porumb fiert, mere glazurate – 60 lei/mp/zi;

 • Băuturi răcoritoare - 70 lei/mp/zi;

 • Produse de artizanat, artă, produse lucrate manual - 60 lei/mp/zi;

 • Produse industriale - 80 lei/mp/zi;

 • Terase: 8 lei/mp/zi;

 • Activități recreative:

  • face painting, portrete, caricaturi: 50 lei/mp/zi;

  • pictură, desene, desene cu nisip, etc: 50 lei/mp/zi;

  • închirieri costumații: 50 lei/mp/zi;

  • proiecții filme: 50 lei/mp/zi:

  • clovni (dacă desfășoară și activitate de comerț): 50/zi;

   Artiștii plastici sighișoreni, elevii și studenții (cu carnetul de elev/student vizat la zi) sunt scutiți de la plata taxelor de închiriere/autorizare.

          Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, după semnarea de către părți a contractului de închiriere, anexă la prezentul regulament.

   La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

   1. Taxă de salubritate, pentru alimentaţie publică, în valoare globală de 80 lei, iar pentru artizanat/artă, în valoare globală de 30 lei.

   2. Taxă de energie electrică pentru instalaţiile electrice de lumină şi prize se vor taxa după cum urmează:

            -  în cuantum de 16 lei/zi/priză;

            -  în cuantum de 9 lei/zi/corp de iluminat.

   Pentru comercianţii care solicită energie electrică la locurile închiriate organizatorul va asigura – în limita posibilităţilor – furnizarea de energie electrică contra unei taxe de branşare - debranşare de 50 lei şi plata contravalorii energiei electrice efectiv consumate.       

   Consumul efectiv se va determina prin apreciere în funcţie de consumatorii deţinuţi de comerciant (instalaţii de iluminat şi prize).

Standurile comercianților vor fi decorate cu specific medieval, nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc, iar jocurile de noroc gen „roata norocului”, „alba-neagra”  sunt interzise.