Sighișoara are, oficial, un steag!

Sighișoara are, oficial, un steag!

 

În ședinta din 21 iunie a.c., pe baza documentației transmisă de Municipiul Sighișoara în cursul lunii ianuarie 2018, Guvernul României a aprobat modelul steagului municipiului Sighișoara.

Steagul municipiului Sighişoara este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, având fondul galben şi două benzi verticale paralele, roşii.

În centru între cele două benzi este imprimată stema municipiului Sighişoara.

În partea de sus, deasupra stemei, este inscripționat statutul localităţii “Municipiul” iar în partea de jos, sub stemă, denumirea „Sighişoara” cu litere negre.

Steagul se fixează în hampă în partea stângă, pe lăţime.

Stema municipiului Sighișoara se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, încărcat de o cetate de argint cu 3 turnuri crenelate.

În poarta cetății se află un leu rampant, poziționat spre dreapta, încoronat și limbat, ținând în labe o spadă, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Cetatea reprezintă orașul-cetate care în Evul Mediu a fost un important centru economic, cultural, militar și religios. Cetatea Sighișoara este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind cea mai bine păstrată cetate medievală locuită, astfel încât asigură și în prezent faima localității în țară și în lume.

Leul de aur, rampant, purtător de spadă, încoronat și limbat, semnifică statutul juridic pe care l-a avut în trecut municipiul, care îi conferea dreptul de a pronunța pedeapsa capitală jus gladii, precum și remarcabila sa capacitate de apărare. Leul simbolizează puterea, frumusețea, generozitatea, iar astăzi semnifică forța de renaștere și de înflorire a localității.

Coroana murală cu 5 turnuri crenelate încadrează localitatea în categoria municipiilor.

Roşul simbolizează putere, generozitate, dragoste, dorinţa de a servi patria, iar galbenul (sau aurul) este simbolul forței, al bogăției și al purității. Totodată, galbenul este culoarea holdelor de grâu copt.