Anunţ concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, pe perioadă determinată

Municipiul Sighișoara, cu sediul în localitatea Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, pe perioadă determinată :

 • Director la Clubul Sportiv Municipal Sighișoara – 1 post;

 

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe juridice; în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe economice; în domeniul fundamental științe inginerești, sau în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;

- Vechime în muncă – minimum 10 ani;

- Vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 7 ani;

- Studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere;

- experiență în funcție de conducere de 3 ani;

- Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, pentru perioada 2020 – 2024, strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.

Proiectele de management vor fi elaborate de candidați respectând următoarea structură minimală:

 1. Capitolul I – Considerații cu caracter general;

  1. Contextul legal;

  2. Contextul național, regional, județean și municipal;

  3. Analiza SWOT a conjuncturii social-economice și sportive a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, insituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;

  4. Direcții de început și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de 4 ani;

 2. Capitolul II – Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;

  1. Resursele economice;

  2. Resursele umane;

  3. Baza materială.

 3. Capitolul III – Măsuri și acțiuni de început și continuat în vederea atingerii obiectivelor propuse;

 4. Capitolul IV – Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor;

Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2020 – 2024, în care pot fi incluse strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.

 1. Capitolul V – Măsuri, acțiuni și obiective ce urmează a fi îndeplinite;

 2. Capitolul VI – Concluzii.

  Proiectele de management nu sunt limitate la un număr de pagini + anexe și trebuie să conțină punctele de vedere ale candidaților asupra măsurilor și acțiunilor de început și ulterioare, cu privire la dezvoltarea și evoluția Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, în perioada 2020 – 2024. 

   

   

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, astfel:

 3. Probă scrisă: 30.01.2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;

 4. Interviul și susținerea proiectului de management: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

   

  Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs, precum și a proiectului de management este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 20.01.2020 inclusiv, ora 16,30;

   

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

               

Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud