ANUNȚ În atenția contribuabililor persoane fizice și juridice

ANUNȚ

În atenția contribuabililor persoane fizice și juridice

Municipiul Sighișoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale (clădiri, teren, auto, afișaj și publicitate, taxa de circulaţie) datorate pentru  anul 2019, semestrul I, este 31.03.2019. Datorită faptului că data de 31.03.2019 este  zi nelucrătoare, impozitele și taxele locale se pot achita fără majorări de întârziere inclusiv în data de 01.04.2019. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 183, alin.(2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar neplata la termenul prevăzut mai sus, creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 220, alin.(1) şi alin.(2) al aceleiaşi legi.   

Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. H. Oberth, nr.7.             

               Programul casieriei din str.H. Oberth, nr.7, este următorul:

                                    Luni,Marți, Miercuri:   8.30 –16.30

                                    Joi:                                8.30 –18,30

                                    Vineri:                           8.30 –14.00

 

          Programul casieriei din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, este următorul:

                                    Luni – Joi:                    8.30 – 16.30

                                    Vineri:                          8.30 -  14.00

         Reamintim totodată că persoanele fizice şi juridice care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 01.04.2019, beneficiază de bonificaţie de 10%.