S-a semnat contractul privind achiziția publică de „Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției ”ZIDUL CETĂȚII SIGHIȘOARA -TRONSONUL NR. 7 “

S-a semnat contractul privind achiziția publică de  Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției ”ZIDUL CETĂȚII SIGHIȘOARA -TRONSONUL NR. 7 “

Municipiul Sighișoara informează că, la începutul lunii iulie 2019, a fost semnat contractul pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică aferente investiției ”ZIDUL CETĂȚII SIGHIȘOARA -TRONSONUL NR. 7 “.

Contractul are o valoare de 61.300,00 lei fără T.V.A. și se va derula în două etape.

 Etapa 1:

1)         Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor şi proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC, DTOE), în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 a Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv obținerea Autorizației de Construire;

2)         Proiectul Tehnic de Execuție (PT) cu caiete de sarcini, detalii de execuție, programe de urmărire și control a calității lucrărilor, devizul general și devizul martor, liste de cantități de lucrări, inclusiv plan de sănătate și securitate în muncă; în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 a Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

3)         Verificarea proiectului cu verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluționarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate. Ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare, verificarea tehnică a proiectului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare  pe toate domenii/subdomenii şi specialităţi impuse de cerinţele specifice şi generale ale proiectului.

Proiectul (etapa 1) se consideră finalizat și se poate recepționa numai după obținerea tuturor avizelor și a autorizației de construire.

Etapa 2 :

1)         Asistență Tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică:

i.          Elaborare de răspunsuri la clarificările operatorilor economici pe parcursul derulării procedurii de achiziție de lucrări, în termen de 1 zile lucrătoare de la transmiterea acestora de către achizitor la prestator.

ii.         Participă în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrările de execuție

2)         Asistență Tehnică din partea proiectantului a lucrărilor de execuție precum și pe toată perioada de garanție acordată acesteia până la recepţia finală a obiectivului,

3)         Elaborarea proiectul /programului de urmărirea comportării în timp al construcţiei,

4)         Elaborarea documentatiei as-built anterior receptiei la terminarea lucrarilor, in cazul in care pe parcursul executiei apar modificari fata de proiectul autorizat.

           Zidul se găsește într-o situație de precolaps datorită unor fracturi masive și active, fisuri, dislocări ale materialului de construcție, burdușiri și infiltrații, iar obiectivele investiției sunt:

  • Siguranța pietonală pe alea de sub zid

  • Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a unui segment important din ansamblul de fortificații a Cetății medievale din Sighișoara.

  • Protejarea altarului de la Biserica Romano-Catolică

  • Consolidarea integrității vizuale a sitului

  • Creșterea atractivității sitului.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud