Bugetul local pe anul 2018 al Municipiului Sighișoara

Bugetul local pe anul 2018 al Municipiului Sighișoara

 

În ședința extraordinară  a Consiliului Local din data de 16 martie 2018 a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale a Municipiului Sighișoara pe anul 2018.

În acest an am în vedere realizarea investițiilor prioritare, aflate în diferite stadii de execuție, după cum urmează:

 • < > str. Nicolae Bălcescu; Amenajare accese str. Plopilor; Realizarea sistemului de semaforizare cu funcționare sincronă pentru realizarea corelării de tip undă verde;

  Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public;

 • Elaborarea sau actualizarea unor documentații pentru: modernizarea/reabilitarea străzilor Caraiman, Moților, Axente Sever, George Coșbuc, Codrului, Dimitrie Cantemir, Viilor – Tronson 1, Pod peste Râul Târnava Mare, extindere și reabilitare infrastructură de apă; siguranța circulației; consolidarea / restaurarea zidurilor de incintă și a altor monumente, în vederea executării lucrărilor; amenajarea unui parc de agrement și a unui parc acvatic; reabilitarea Sălii de spectacole ”Mihai Eminescu” și a Creșei nr. 2, mutarea monumentului Skariatin; rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în municipiul Sighișoara – Sat hetiur; consolidarea și restaurarea Turnului ”La Chip”, a Zidului Cetății – Tronson 7;

 • < > curților interioare la Școlile gimnaziale Victor Jinga și Zaharia Boiu și reabilitarea termică a Creșei nr. 2;

  Reparații capitale la Sala Polivalentă ”Radu Voina”;

 • < > Planului Urbanistic General al municipiului Sighișoara; Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru str. Miron Neagu, Cartier Venchi și Sat Hetiur; avizarea Planului Urbanistic Zonal privind zona UNESCO. 

   

                     Primar,

  Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean