Proiect MUSTER

Informaţii despre proiectul „Muster” – „Multi level governance for an Integrated, Sustainable,Regional development”(„Administrarea pe mai multe nivele în vederea unei dezvoltări regionale integrate şi viabile”)din cadrul Programului de Finanţare „Europa pentru Cetăţeni 2014-2020”